<strong>Mezon Patent Danışmanlık Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti</strong>

Duyurular

Bir Ülkede Alınmış Bir Patentin Başka Ülkelerdeki Korumasının Olup Olmadığı Nasıl Öğrenilebilir?

Bu bilgiyi edinmek için, söz konusu patentin rüçhan hakkı talep edilerek ilgili ülkenin resmi patent ofisinde bir başvuru yapılıp yapılmadığı araştırılmalıdır.  Bu araştırma, ya ilgili ülkelerin patent vekilleri aracılığıyla ya da bu tür bilgilerin toplandığı veri tabanlarına İnternet üzerinden ulaşılarak gerçekleştirilebilir.