<strong>Mezon Patent Danışmanlık Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti</strong>

Duyurular

Patent Aldığım Bir Buluş Üçüncü Bir Kişi Tarafından İzinsiz Kullanılıyor. İleri Sürebileceğim Haklarım Nelerdir? Haklarımı Nerede ve Nasıl Koruyabilirim?

Patentten doğan hak, 3. kişilerin patente konu olan buluşun izinsiz kullanımını önlemeyi de içermektedir.  Bu hak kapsamında, izinsiz kullanımın durdurulması, üretimde kullanılan araçların toplatılması, işyerinin kapatılması, geriye dönük tazminat, hapis cezası gibi çeşitli yaptırımlar 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de tanımlanmıştır.