<strong>Mezon Patent Danışmanlık Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti</strong>

Duyurular

Ben Amerika'da pazarda bir ürün gördüm. Onun Türkiye'de patentini almak ve yalnız ben üretmek istiyorum. Mümkün mü?

Bu sorunun patent alımı ve üretime ilişkin iki farklı yanıtı vardır.  İlk olarak, Türkiye’de bir buluşun patent ile korunabilmesi için en önemli şartlardan biri söz konusu ürünün yeni olması, yani dünya üzerinde daha önce hiçbir şekilde (yazılı, sözlü, kullanım, vb.) açıklanmamış olması gerekmektedir.  Amerika’da pazarda satılıyor olması, ürünün kamuya açıklanmış olduğu anlamına geldiğinden, ürünün yeniliği ortadan kalkmakta, ürünün patent ile korunması da mümkün olmamaktadır.  İkinci olarak, eğer bir ürün için Türkiye’de patent alınmamış ise, o ürün Türkiye’de herkes tarafından rahatlıkla üretilip satılabilmektedir.  Dolayısıyla, söz konusu ürün Türkiye’de yaşayan herkes tarafından serbestçe üretilip satılabilecektir, hiç kimse bu ürün üzerinde tekel hakkı sağlayamayacaktır.