<strong>Mezon Patent Danışmanlık Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti</strong>

Duyurular

Patent ve Faydalı model belgeleri arasındaki fark nedir ?

Her iki belgede buluşları korumak için verilirler.  Ancak aralarındaki en önemli farklar şöyle sıralanabilir:
-          Yöntemler ve kimyasallar Faydalı Model Belgesi ile korunamamaktadır.
-          Bir buluşun patent ile korunabilmesi için üç temel şart bulunmaktadır: Yenilik, Buluş basamağı, ve Sanayie uygulanabilirlik.  Faydalı Model ile korunacak buluşlarda, bu üç şarttan buluş basamağı aranmamaktadır.
-          Patent belgesi (incelemeli ise) 20 yıl, Faydalı Model belgesi ise 10 yıl koruma sağlamaktadır.
-          Tecavüz durumunda, patent belgesine dayanılarak Hukuk ve Ceza davaları açılabilmektedir; ancak Faydalı Model belgesine dayanılarak yalnızca hukuk davası açılabilmektedir.