<strong>Mezon Patent Danışmanlık Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti</strong>

Duyurular

Patentte rüchan hakkının önemi nedir ?

Rüçhan, Paris sözleşmesi ile tanımlanmış, aynı buluş için farklı ülkelerde ilk başvuru tarihinden geçerli başvurular yapmayı sağlayan bir haktır.  Bu hak sayesinde, başvuru sahibi, buluşunu diğer ülkelerde de koruma altına almak için 12 aylık bir zaman kazanmaktadır.  Bu süre, başvuru sahibinin zaman geçirmeden bir ülkede başvuru yapması ve buluşunu bir an önce korumaya başlamasının ardından, hangi ülkelere başvuru yapacağına ya da başvuru yapıp yapmayacağına karar vermesi açısından önemlidir.