<strong>Mezon Patent Danışmanlık Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti</strong>

Duyurular

Bir ürün üzerinde “patent pending” ifadesi var. Bu ne demektir? Bu bilgi doğru mudur? Nereden ve Nasıl Kontrol Edilebilir?

“Patent pending” İngilizce bir ifade olup, üzerinde yazılı olduğu ürüne ilişkin bir buluş için patent başvurusu yapıldığı ve fakat başvurunun henüz sonuçlanmadığı, bir başka deyişle henüz belge alınmadığını anlatır.  Bu bilginin doğruluğu ancak, söz konusu patent başvurusu yayımlandıktan sonra öğrenilebilir.  Patent başvurusunun akıbeti, başvurunun yapıldığı resmi patent ofisinden ya da bu tür bilgilerin toplandığı özel veri tabanlarından takip edilebilir.