<strong>Mezon Patent Danışmanlık Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti</strong>

Duyurular

Sık Sorulanlar

Bir ürün üzerinde “patent pending” ifadesi var. Bu ne demektir? Bu bilgi doğru mudur? Nereden ve Nasıl Kontrol Edilebilir?

“Patent pending” İngilizce bir ifade olup, üzerinde yazılı olduğu ürüne ilişkin bir buluş için patent başvurusu yapıldığı ve fakat başvurunun henüz sonuçlanmadığı, bir başka deyişle henüz belge alınmadığını anlatır.  Bu bilginin doğruluğu ancak, söz konusu patent başvurusu yayımlandıktan sonra öğrenilebilir.  Patent başvurusunun akıbeti, başvurunun yapıldığı resmi patent ofisinden ya da bu
Detay

Bir Ülkede Alınmış Bir Patentin Başka Ülkelerdeki Korumasının Olup Olmadığı Nasıl Öğrenilebilir?

Bu bilgiyi edinmek için, söz konusu patentin rüçhan hakkı talep edilerek ilgili ülkenin resmi patent ofisinde bir başvuru yapılıp yapılmadığı araştırılmalıdır.  Bu araştırma, ya ilgili ülkelerin patent vekilleri aracılığıyla ya da bu tür bilgilerin toplandığı veri tabanlarına İnternet üzerinden ulaşılarak gerçekleştirilebilir.
Detay

Patent Aldığım Bir Buluş Üçüncü Bir Kişi Tarafından İzinsiz Kullanılıyor. İleri Sürebileceğim Haklarım Nelerdir? Haklarımı Nerede ve Nasıl Koruyabilirim?

Patentten doğan hak, 3. kişilerin patente konu olan buluşun izinsiz kullanımını önlemeyi de içermektedir.  Bu hak kapsamında, izinsiz kullanımın durdurulması, üretimde kullanılan araçların toplatılması, işyerinin kapatılması, geriye dönük tazminat, hapis cezası gibi çeşitli yaptırımlar 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de tanımlanmıştır.  
Detay

Ben Amerika'da pazarda bir ürün gördüm. Onun Türkiye'de patentini almak ve yalnız ben üretmek istiyorum. Mümkün mü?

Bu sorunun patent alımı ve üretime ilişkin iki farklı yanıtı vardır.  İlk olarak, Türkiye’de bir buluşun patent ile korunabilmesi için en önemli şartlardan biri söz konusu ürünün yeni olması, yani dünya üzerinde daha önce hiçbir şekilde (yazılı, sözlü, kullanım, vb.) açıklanmamış olması gerekmektedir.  Amerika’da pazarda satılıyor olması, ürünün kamuya a&cce
Detay

Uluslararası Patent Başvurusu (PCT) ile Avrupa Patenti (EP)’nin farkı nedir?

Uluslar arası patent başvurusu, tek bir başvuru ile dünya üzerinde bu sözleşmeye üye olan 140’dan fazla ülkede başvuru yapılmasını sağlayan bir sistemdir.  Bu başvurunun sonucunda, bir patent belgesi verilmemektedir.  Ancak başvuru sahiplerine tek tek ülkelere geçiş işlemleri için belirli bir süre (20 ya da 30 ay) tanınarak, buluşu hangi ülkelerde koruyacağına karar vermek, dünya çapında buluşun
Detay

Patent ve Faydalı model belgeleri arasındaki fark nedir ?

Her iki belgede buluşları korumak için verilirler.  Ancak aralarındaki en önemli farklar şöyle sıralanabilir: -          Yöntemler ve kimyasallar Faydalı Model Belgesi ile korunamamaktadır. -          Bir buluşun patent ile korunabilmesi için üç temel şart bulunmaktadır: Yenilik, Buluş basamağı, ve Sanayie uygulanabilirlik.  Faydalı Model il
Detay

Patentin koruma süresi ne kadardır.

Patent, incelemeli ise 20 yıl, incelemesiz ise 7 yıl koruma sağlamaktadır.
Detay

Ben bir buluş yaptım Türkiye’de patent aldım uluslararası platformda da basvuru yapmak için ne kadar zamanım var?

Rüçhan hakkı uyarınca, bu süre 12 aydır.
Detay

Patentte rüchan hakkının önemi nedir ?

Rüçhan, Paris sözleşmesi ile tanımlanmış, aynı buluş için farklı ülkelerde ilk başvuru tarihinden geçerli başvurular yapmayı sağlayan bir haktır.  Bu hak sayesinde, başvuru sahibi, buluşunu diğer ülkelerde de koruma altına almak için 12 aylık bir zaman kazanmaktadır.  Bu süre, başvuru sahibinin zaman geçirmeden bir ülkede başvuru yapması ve buluşunu bir an önce korumaya başlamasının ardın
Detay

Lisans Bedeli nasıl belirlenir? Nasıl lisans alınır ?

Lisans bedelinin belirlenmesi için yasada tanımlı bir bedel ya da yöntem bulunmamaktadır.  Söz konusu değerler, tamamen buluşun niteliğine, pazarda buluşa olan talebe ve lisans alan ile veren arasındaki pazarlığın sonucuna göre belirlenmektedir.  
Detay