Marka Tescili

Marka tescili; markanın ürün, hizmet ve hizmetlerinin tanıtımı, satışı ve pazarlanması gibi tüm faaliyetleri yürütme hakkı bulunmayan üçüncü şahısların kullanımını yasaklayarak markayı koruyan bir sistemdir.

Tescilli marka sahibi işletmeler, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bazı haklara sahiptir.

Marka tescili, marrkanın tescili kapsamında aynı veya benzer mal veya hizmetlere ilişkin olarak tescilli marka, muadilleri ve tescilli marka ile karıştırılması muhtemel işaretler nedeniyle haksız avantaj sağlayacak herhangi bir işaretin izinsiz olarak kamuoyunda tescilli ticari markanın itibarına zarar vermek veya tescilli ticari markanın ayırt edici karakterine zarar vermek için kullanımının engellenmesini sağlamaktadır

Tescil ile yasal olarak sağlanacak tescilli marka, başkasına devredilebilir, miras alınabilir, kullanım hakkı lisans konusu olabilir, rehin ve teminat olarak gösterilebilir.