<strong>Mezon Patent Danışmanlık Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti</strong>

Duyurular

Buluş kavramı

Patent belgesi buluşlara verilir. Patent kanunları ise patent alabilecek buluşları tanımlamaktan ziyade korunabilecek buluşların ne olduğunu belirler. Zira buluşun tanımının yapılması buluşun içerBir buluşun buluş nedir?

Buluş;

    - bir ürün,
    - bir yöntem ya da;
    - yenilik içeren bir teknik geliştirme;

olabilir. Buluşlar bazen önceki ürünlerin, yöntemlerin, geliştirmelerin harmanlanması ile ortaya çıkar. Bazen de radikal değişiklikler sonucu bilinen tüm yapıları değiştirecek şekilde ortaya çıkarlar. Amacı ise çok değişkendir ama ortak yanları “daha” içermesidir.

Daha hızlı,

Daha ucuz,

Daha kaliteli,

Daha etkili,

Daha farklı,

Daha iyi,

Bir geliştirmenin buluş olup olmadığının değerlendirilmesi ise ona iki temel soru sorularak yapılabilir.

Çözdüğü teknik sorun nedir?

Nasıl bir teknik yöntem ile sorunu çözmektedir?

Bu soruların cevabı buluşun ne olduğunu ortaya koyacaktır. Ancak soruların arttırılması da mümkündür.

Önceki çözümler nelerdir?

Buluşun önceki çözümlerden farklı olarak yaptığı nedir?