<strong>Mezon Patent Danışmanlık Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti</strong>

Duyurular

Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması

551 sayılı KHK’nın içerisinde tekniğin bilinen durumunun aşılması madde 9’da;

“Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.”

denilerek açıklanmıştır. Ne yazık ki bu kavramın anlaşılması diğer kavramlar kadar kolay değildir. Her bir buluş için farklı bir yorumunun yapılması olasıdır. Hatta uzmanları tarafından dahi en zor karar birliğine varılan kriterdir. Ancak buluşun dâhil olduğu teknik alanda uzman bir kişinin patent bilgisi ile birlikte yapacağı yoruma güvenilebilir. Zira bu kriter, buluşun teknikte bilinen iki ya da daha fazla uygulamanın birleştirilmesi ile buluşun elde edilmesi halinde buluş basamağı içermeyeceğini söylemektedir. Bu birleştirmenin nasıl olacağı ve hangi aşamada aşikarlık kavramının aşılacağının tespiti ise benzer bir durumda kalan bir buluşun patent belgesi alma süreçlerinin analiz edilmesi ile ancak anlaşılabilinir.

Yukarıdaki örneğimizi bu kriter açısında değerlendirir isek; teflon malzemeyi ve metal üzerindeki uygulamalarını, sonuçları ile birlikte bilen bir uzman açısından bakıldığında ne uzay mekiği üzerinde kullanımı, ne de yumurta tavası üzerinde kullanımı açısından tekniğin bilinen durumunun aşılmadığı söylenebilir.

Buna karşın bu değerlendirmenin yapılabilmesi için buluş için yazılmış istemin incelenmesi buluşun nasıl uygulanacağının çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Zira yumurta tavası üzerindeki uygulamada teflonun gıda malzemesi üzerinde toksin etki bırakmaması için değişiklik yapılmış olması mümkündür. Benzer şekilde teflon malzemenin mekik çevresine yerleştirilmesi sırasında özellikle ısıyı mekikte uzak tutabilmek için birden çok ve farklı malzemeler içeren katlar halinde yapılmış olması mümkündür. Bu özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde tekniğin bilinen durumun çok aşikar bir şekilde aşıldığı söylenebilir.