<strong>Mezon Patent Danışmanlık Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti</strong>

Duyurular

Sanayiye Uygulanabilir Olma

551 içerisinde sanayiye uygulanabilir olma madde 10’da;

“Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.”

denilerek açıklanmıştır. Bu maddenin önemi tek başına anlaşılamaz. Ancak karşılaştırma yolu ile anlaşılabilir.

Birleşik Devletler 35 sayılı patent kanununun 100. maddesi içerisinde bu kanunda geçen bazı temel ifadelerin anlamları verilmiştir. Bunlardan ilki “invention” terimidir ve bu terimin “invention” (icat) ya da “discovery” (keşif) anlamlarına karşılık geldiğinden bahsedilmiştir. Bu kanunun diğer maddelerinde ise sürekli olarak “invention” kelimesi kullanılarak patent belgesinin her çeşit icat ve keşifte verileceği belirtilmektedir.

Buna karşın kanunumuzun içerisinde geçen “sanayiye uygulanabilir olma” kriteri buluş için bir sınırlama getirmektedir. Sınırlama ise teknolojiye sınır çizmek yerine üretim ve kullanım bakımından bir sınırdır.

"invention" ifadesinin hiçbir sınır tanımaksızın işe yarar her çeşit yeniliği ifade etmesi nedeni ile Birleşik Devletler'de patent belgesi "güneşin altında insan tarafından yapılmış herşeye" (ABD Meclisinin yazılım patentlerine ilişkin kararından alıntı) verilmektedir.

Ekonomik yararlar gözetilerek uygulanan bu belge verme yaklaşımının sonucu olarak "iş yapma metodlarına" da ABD'de patent alınabilmektedir. Kısaca fabrikada kullandığınız üretim yöntemine, ürettiğiniz ürüne ve çalışan vardiyalarının değişimi yönetimi sisteminize patent alabilmektesiniz.

Kendi kanun maddemizi tekrar incelediğimizde üretip, kullanılabilir olma gibi bir şartın olduğunu görürüz. Avrupa patent ekolüne daha yakın olan patent kanunumuzun patent belgesini alabilecek konuları sınırladığı görülecektir.