<strong>Mezon Patent Danışmanlık Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti</strong>

Duyurular

Yenilik

551 sayılı KHK’nın içerisinde yenilik madde 7’de;

“Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir.

Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.“

denilerek açıklanmıştır. Buradan da görüleceği üzere teknik soruna getirilen çözüm daha önceden bilinmiyor ise yeni olarak kabul edilmektedir. Ancak yenilik sadece çözümün yeni olması ile değil aynı zamanda çözüm bilinse dahi ilgili sorunun yeni olması sayesinde de sağlanabilir.

Buna örnek olarak teflon verilebilir. Pek bilinmeyen adı ile polytetrafluoroethylene (PTFE) ve ürünün adı olmuş markası ile Teflon® malzemesi yanıcı olmayan buzdolabı gazları ile ilgili denemelerin yapımı sırasında bulunmuştur. Teflon® sürtünme direncini azaltması amacı ile uzay mekiklerinin dışında kullanılmaktadır. Ayrıca yumurta tavasının üzerine de yumurtanın tavaya yapışmaması için tava yüzeyi üzerinde de kullanılmaktadır. Uzay mekiği üzerindeki kullanımı yumurta tavası üzerindeki kullanımına göre yenidir.