Entegre Devre

a) Entegre devre: Elektronik fonksiyonlar veya diğer fonksiyonlar için yazma testi barındıran, en az bir aktif element ve bağlantılarının bir kısmının veya tamamının parça malzeme numarasına sahip bir ürün ve / veya ara veya nihai formdaki bir ürün.

b) Entegre devre topoğrafyası: Entegre devreden çıkarılan katmanların üç boyutlu dizilişini, herhangi bir formatta kodlanmış ve sabitlenmiş üretimi gösteren ve bu görselin tamamının veya bir kısmının görünümü olarak tanımlanan bir dizi görüntüdür.

Bu kanuna göre entegre devre topoğrafyasına sağlanan korumanın başlangıcı; entegre devre topoğrafyasının hak sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından tanıtıldığı örnekten itibaren iki yıl içinde, ülkede veya ülkede ilk defa tescil başvurusu yapılması şartıyla sağlanmaktadır.

Koruma süresi, birinci fıkranın başlangıcından itibaren onuncu takvimin sonunda biter. Entegre devre topoğrafyası ticari olarak ve gizlilik içinde kullanılmıyorsa, tasarlandığı sayfadan on beş yıl sonrası yazılır. Kurum tescil için başvurmazsa, engelli devre topoğrafyasını koruma hakkı talep edilemez.