"Patent ve Buluş Nedir?" Eğitimi

Bu eğitim özellikle Ar-Ge personelinin patent hakkında genel bilgi edinmesi ve kendi sektörüne ait buluşlar üzerinden

Ar-Ge > Buluş > Patent

ilişkisini kurmasına yardımcı olmaktadır.

Eğitim sırasında;

- patent kanunlarının buluşu nasıl koruduğu,
- örnek patent başvuruları üzerinden buluş kavramı,
- rakibin patent dokümanının nasıl bulunacağı ve okunacağı,
- rakip patenti ihlal etmeden bizim aynı teknik sorunu nasıl çözebileceğimiz,
gibi ana başlıklara değinilmektedir.


Eğitim İçeriği

1. Gün
- Patent ve Buluş İlişkisi
- Örnek Patent Başvuruları
- Yazılım Buluşları ve Nasıl Patentlendiği
- Patent Araştırması Teknikleri
- Patent Veritabanları ve IPC Kodu

2. Gün
- Rakiplerin Patent Başvurularının Bulunması ve İncelenmesi
- Bulunan Patent Başvurularının Koruma Kapsamının İncelenmesi
- Patente Tecavüz Etmeden Aynı Çözüme Erişme Yolları

Kurumsal Eğitim Ortamı ve Gereksinimleri

Eğitim 2 gün katılımcılar ile etkileşimli olarak sürmektedir. Katılımcıların her birinin eğitim sırasında internet erişimi olan bilgisayarlar ile eğitime katılması gerekmektedir. Rakip patentlerin araştırılması ve incelenmesi sırasında birebir katılımcılar ile çalışılacaktır. Bu nedenle katılımın her eğitim için 16-20 kişiyi geçmemesi gerekmektedir.

Projeksiyon cihazı, flip chart ya da beyaz tahta gibi ekipmanların eğitim salonunda hazır bulunması da ayrıca gerekmektedir.

Eğitim sırasında örneklerin doğru seçilebilmesi için kurum içi Ar-Ge projeleri, varsa önceden yapılmış patent başvuruları ya da rakiplerin yaptığı patent başvuruları ile ilgili bilginin eğitimden 2 hafta önce tarafımıza iletilmesini talep etmekteyiz.

Merkezi Eğitim Ortamı

Merkezi eğitimler Ankara'da bir eğitim salonunda yürütülmektedir. Katılımın genele açık olması nedeni ile farklı işletmelerden/sektörlerden gelen katılımcılar nedeni ile katılımcıların patent başvuruları değil eğitmnin örnekleri üzerinden eğitim yürütülmektedir.

Eğitimler 8:30-18:30 arasında en az 8 saat sürmektedir. 2 gün süren patent eğitimi 10 saat teorik eğitim ve 6 saat uygulamalı eğitim içermektedir.